Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

Przedłużenie Certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" dla Gimnazjum w Ptaszkowej
23 października 2012 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia przedłużenia ważności Certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikat wręczył na ręce Pani Dyrektor Agaty Brożek Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. Henryk Koział. Społeczność uczniów reprezentowała przewodnicząca SU Elżbieta Olchawska oraz pedagog Małgorzata Chronowska. Nasza szkoła znalazła się w grupie 7 innych szkół, które otrzymały przedłużenie w/w Certyfikatu na kolejne 5 lat, czyli lata 2012 - 2017. W ramach nagrody - przedstawiciele wyróżnionych szkół mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnej Komendy i przyjrzenia się pracy sądeckich policjantów. Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku na podstawie wzorca holenderskiego. Początkowo w projekcie uczestniczyły szkoły gimnazjalne, stąd nazwano projekt "Bezpieczne Gimnazjum". Kolejno został on rozszerzony na placówki oświatowe innych typów. Obecnie projekt realizowany w placówkach oświatowych nosi nazwę "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

          

Audyt certyfikujący
17 maja 2012 roku odbył się audyt certyfikujący w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, celem którego było przedłużenie ważności certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" dla Gimnazjum w Ptaszkowej na lata 2012 - 2017.


ZPB - Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
8 marca 2012 w ramach realizacji ZPB odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna prowadzona przez p. nadkomisarz Elżbietę Mężyk policyjnego koordynatora ZPB Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Tematem szkolenia była "Problematyka przestępczości wśród młodzieży", którą pani nadkomisarz szczegółowo omówiła. Zostały przypomniane również "Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją. Szkolenie było bardzo wartościowe i ciekawe.

"Odpowiedzialność karna nieletnich"
W ramach realizacji Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 23 listopada 2011 w naszej szkole odbyło się spotkanie z uczniami klas pierwszych Gimnazjum. Policyjny koordynator projektu nadkomisarz p. Elżbieta Mężyk z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zapoznała uczniów z przepisami prawa obowiązującego nieletnich i konsekwencjami wynikającymi z ich łamania. Spotkanie to bardzo zaciekawiło młodych ludzi. Zadowoleni ze spotkania uczniowie zadawali wiele pytań, na które pani nadkomisarz chętnie udzielała odpowiedzi, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.


      

ZPB - Spotkanie Zespołu Koordynującego z Partnerami Zewnętrznymi
23 listopada 2011 roku w Gimnazjum w Ptaszkowej odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB). Obecnie szkoła posiada Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2010 - 2012" i realizuje Zintegrowany Plan Działań wykonując zadania zaplanowane na lata 2010 - 2012. W roku 2012 będziemy starać się przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne lata. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z założeniami Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przez panią nadkomisarz Elżbietę Mężyk Policyjnego Koordynatora Projektu ZPB Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz procedurami przedłużenia Certyfikatu. Zebrani zostali zapoznani również z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczestnicy zebrani na spotkaniu wyrazili uznanie i wsparcie dla podejmowanych przez szkołę działań wyrażając jednocześnie chęć współpracy podczas dalszej realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli:
Piotr Krok - Wójt Gminy Grybów,
Marian Kruczek - Sołtys
Agata Brożek - dyrektor Gimnazjum w Ptaszkowej,
Maria Skrzypiec - przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum w Ptaszkowej,
ks. Bogusław Sobusiak - katecheta,
Małgorzata Chronowska - pedagog, szkolny koordynator ZPB,
asp. Krzysztof Jasiński - dzielnicowy,
nadkom. Elżbieta Mężyk - policyjny koordynator ZPB


      

Środki energetyzujące i dopalacze
W dniu 15 listopada 2011 roku młodzież klas I Gimnazjum uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez panią psycholog z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Warsztaty dostarczyły uczestnikom wiedzy na temat środków energetyzujących i dopalaczy oraz zapoznały z konsekwencjami ich stosowania i uzależnienia się, pokazały jak odmawiać i skutecznie bronić swojego zdania. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, biorąc chętnie udział w ćwiczeniach i pracy grupowej.

Gimnazjum w Ptaszkowej z certyfikatem "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"
W dniu 23 września 2010 r. pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Mariusz Dąbek wręczył certyfikaty "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" przedstawicielom szkół, które uczestnicząc w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zdobyły największą ilość punktów.
Wśród wyróżnionych szkół znalazły się Szkoła Podstawowa nr 1 w Ptaszkowej i Gimnazjum w Ptaszkowej. Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymała natomiast asp.szt.Beata Frohlich z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowano pokazy m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.

    

Gimnazjum w Ptaszkowej przystąpiło do projektu "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"
Gimnazjum w Ptaszkowej przystąpiło do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO". W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w dniu 23.02.2010 r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów, w którym uczestniczyli:
1. mgr Agata Brożek - Dyrektor Gimnazjum w Ptaszkowej
2. mgr Małgorzata Chronowska - szkolny koordynator projektu ZPB - pedagog
3. asp.szt. Beata Frohlich - policyjny koordynator projektu ZPB.

Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonej w miesiącu lutym 2010 roku przez szkolnego koordynatora projektu przy udziale przedstawicieli liderów uczniowskich oraz rodziców, a także na podstawie wyników lustracji obiektu szkoły i terenu szkolnego prowadzonej przy udziale policyjnego koordynatora projektu ZPB w czerwcu 2009r. określono priorytety podejmowanych działań, które w formie zaleceń do realizacji w latach 2010 - 2012 zostały opisane szczegółowo w pięciu obszarach niniejszego planu:
- infrastruktura na zewnątrz
- infrastruktura wewnętrzna
- poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły
- informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
- informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
Dotychczas wykonano: