Samorząd Uczniowski 2017/2018

Przewodniczący:Izabela Ząber IIa
Zastępca: Aleksandra Frączek IIIa
Joanna Michalik IIIb

Członkowie:

Karol Janusz IIb
Kinga Strytyńska IIb
Patrycja Szubryt IIa
Karina Janus IIIb
Magdalena Poręba IIIa

Opiekun: mgr Marcin Igielski