Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Janusz Konior - przewodniczący

Justyna Trepka - zastępca

Małgorzata Ząber

Małgorzata Bochenek