Nauczyciele - rok szkolny 2016/2017

Dyrekcja

Dyrektormgr Agata Brożek
Z-ca dyrektoramgr Urszula Ząber

Nauczyciele

Język Polskimgr Agata Brożek
mgr Zofia Litawa
mgr Agnieszka Florek

Język angielskimgr Marcin Igielski
mgr Joanna Galica-Kmak

Jezyk niemieckimgr Agnieszka Mól

Historiamgr Elżbieta Stelmach

Wiedza o społeczeństwiemgr Elżbieta Stelmach

Plastykamgr Marta Janas

Muzykamgr Marta Janas

Geografiamgr Beata Czartoryska-Łaś

Biologiamgr Alina Szura

Chemiamgr Alina Szura

Fizykamgr Iwona Stanczak

Matematykamgr Urszula Ząber
mgr Iwona Stanczak

Informatykamgr Krzysztof Święs

Wychowanie fizycznemgr Adam Krajniewski
mgr Stanisław Ksążkiewicz

Zajęcia artystycznemgr Marta Janas

Zajęcia technicznemgr Krzysztof Święs

Edukacja dla bezpieczeństwamgr Alina Szura

Wychowanie do życiamgr Agata Brożek

Pedagog szkolny

Pedagogmgr Małgorzata Chronowska

Biblioteka

Bibliotekamgr Wiesław Łaś

Sekretariat

SekretariatKatarzyna Wysowska