40 TYSIĘCY KROKÓW PO WROCŁAWIU MIEŚCIE MOSTÓW, KRASNALI, MAŁYM LWOWIE, POLSKIEJ WENECJI