XVI Dzień Papieski "Jan Paweł II - b±dĽcie ¶wiadkami miłosierdzia"