Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w LA w Nawojowej